Zending Zending
Zending
Onze gemeente steunt het zendingswerk via de GZB (Gereformeerde ZendingsBond) te Driebergen. De zendingscommissie staat de Kerkenraad bij in het werk voor de zending. Hierbij kiest de zendingscommissie de projecten waaraan de inkomsten voor de zending worden besteed.
De inkomsten voor de zending komen uit:
•Voorjaarscollecte
•Pinkstercollecte (eerste Pinksterdag)
•Najaarscollecte.
•Eventueel toegewezen inhoud offerkerkjes
•Verjaardagsfonds Oostendam
•Deel van de verkoop van boekjes "Een handvol koren"
•Vrije giften
 
GZB en Deelgenoten
Via het GZB-programma "Deelgenoten" wordt per 1 november 2012 de uitzending naar Frankrijk van Harriëtte Smit ondersteund. Harriëtte is 13 februari 2011 door de hervormde gemeente te Gouda uitgezonden naar Bordeaux in Frankrijk.
Zij vervult de taak van Missionair tiener- en jongerenwerker in dienst van: Union Nationale des Églises Protestantes Réformées Évangéliques de France (UNEPREF)
Haar adres: 19 bis, Rue Christian Solar, 33100 Bordeaux, Frankrijk.
Haar e-mail adres: 
Klik HIER voor de website van Harriëtte Smit.
Bankrekeningnummer zendingscommissie: NL82 RABO 0385 4625 14 ten name van Zendingscommissie GZB Drievliet/Oostendam.

Het evangelie voor studenten (Thailand)
In de maand Mei van 2019 zullen Leendert & Marianne Otterspeer en hun kinderen naar Thailand gaan om te werken onder de studenten en het evangelie te delen. Ze zullen uitgezonden worden vanuit de GZB.

Zie voor meer informatie hun website.
terug