Persverklaring Persverklaring
Verschillende personen en organisaties uit kerken binnen de gereformeerde gezindte hebben ten dienste van de kerken een Handreiking opgesteld voor een zondag van verootmoediging en schuldbelijdenis, waarin de kerken uitspreken nalatig te zijn geweest in het beschermen van en opkomen voor de bedreigde Joodse gemeenschap in ons land tijdens de Holocaust. Het feit dat we in 2020 herdenken dat 75 jaar geleden de Tweede Wereldoorlog eindigde, is de aanleiding tot dit initiatief.

De Handreiking bevat een inleidende tekst, de schuldbelijdenis en een gebed. De voorbereidingsgroep vraagt de plaatselijke gemeenten/kerken deze teksten een plaats te geven in de kerkdienst op zondag 15 november 2020. Hierbij verzoekt zij de kerken om de tekst van de schuldbelijdenis niet te wijzigen, zodat deze als uit één mond klinkt.

De verklaring wordt de plaatselijke gemeenten/kerken aangereikt door een voorbereidingsgroep die bestaat uit leden van de Christelijke Gereformeerde Kerken, de Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk, de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt en de Hersteld Hervormd Kerk.

Voor een toelichting op deze persverklaring kan contact opgenomen worden met de woordvoeder van de groep, dr. C.P. de Boer, tel. 0184-447105, email: c.p.deboer@kliksafe.nl
 
terug