Coronacrisis Coronacrisis
Toelichting protocol Kerkdiensten, anderhalve-meter maatregelen september 2020.

Dit is een samenvatting van enkele belangrijke punten uit de gebruiksplannen, volgens “Protocollen kerkdiensten en andere kerkelijke bijeenkomsten” van de Ichthuskerk (Gebruiksplan Ichthuskerk en Protocol Winterwerk Drievliet) en van de Immanuëlkapel (Gebruiksplan Immanuëlkapel 1.3 en Protocol Winterwerk Oostendam). Deze gebruiksplannen liggen ook in de kerkgebouwen.

Wie mogen een kerkdienst bezoeken?
 • Wilt u weer kerkdiensten bezoeken, dan dient u zich daar voor op te geven (graag aangeven wanneer u NIET kunt, dat maakt het plannen een stuk eenvoudiger). Daarna wordt een planning gemaakt en krijgt u voor een dienst een uitnodiging. Alleen als u een uitnodiging voor een dienst hebt ontvangen mag u komen!
 • U bent lid van onze wijkgemeente en u kerkt gewoonlijk in de Ichthuskerk of Immanuëlkapel. (Wat voor u van toepassing is).
 • Het bezoeken van de dienst is uw eigen verantwoordelijkheid. Dit geldt ook als u tot de risicogroep behoort conform beschreven in https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/risicogroepen
 • U kunt zich aanmelden (bij voorkeur!) via e-mail voor bezoek dienst:
  • Ichthuskerk: e-mail: ikwilnaardekerk@rondzes.nl. Heeft u geen e-mail: telefonisch tussen 19.00 en 21.00 uur op 0180-430709. (Gert en Lenny van Antwerpen)
  • Immanuëlkapel e-mail: ikwilnaardekapel@rondzes.nl. Heeft u geen e-mail: telefonisch 06-21252619 (Arie Steehouwer)
 • Uw gegevens worden verwerkt in een uitnodigingenlijst en in een presentielijst voor de kerkdienst. Deze persoonsgegevens kunnen in geval van contactonderzoek vrijgegeven worden aan betreffende instanties. Uw aanmelding betekent dus dat u hiermee akkoord gaat!
 • Als u een uitnodiging ontvangen hebt bent u welkom en wordt u gevraagd aan te geven of u ook komt. Neem uw verantwoordelijkheid en kom niet naar de dienst als u zelf of huisgenoten gezondheidsklachten hebben! conform beschreven https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19. U kunt zich dan afmelden via de e-mail of eventueel telefonisch.
Welke afspraken zijn van toepassing tijdens een dienst?

Algemeen
 • In de Ichthuskerk is er (alleen 's morgens) kinderoppas. In de Immanuëlkapel is er nog geen gelegenheid voor kinderoppas.
Voor de dienst
Wanneer komt u naar het kerkgebouw? In de bevestigingsmail wordt aangegeven op welk tijdstip we u (bij voorkeur) verwachten.

En er gelden de volgende zaken:
 • Binnenkomst:
  • Ichthuskerk: U komt binnen via de toegangsdeur van de hoofdingang aan de kant van de school De Botter (Voorn).
  • Immanuëlkapel: U komt binnen via de toegangsdeur van de hoofdingang aan de kant van de Pruimendijk.
 • Houd steeds 1,5 meter afstand met andere bezoekers van de kerkdienst.
 • Volg de aangewezen looproutes.
 • U dient zich bij binnenkomst te melden bij de bezoekerscoördinator (koster).
 • Bij de ingang is een desinfectiepompje geplaatst waarmee u uw handen, voordat u verder loopt, eerst desinfecteert.
 • De garderobe wordt niet gebruikt. Dit geldt voor alle kapstokken. Jassen en andere attributen neemt u mee de kerkzaal in.
 • De coördinatoren wijzen aan waar u kunt gaan zitten in de kerkzaal. Dit is allemaal precies gepland en niet bespreekbaar!
 • Huisgenoten mogen bij elkaar zitten. Hier is van te voren in de planning al rekening mee gehouden.
Tijdens de dienst
 • Gemeentezang is vooralsnog helaas niet toegestaan behalve bij de slotpsalm. Alleen jongeren onder de 18 mogen alle psalmen zingen.
 • Er zullen bij de uitgang collecten worden gehouden. BIj de online-diensten komen aan het eind QR-codes in beeld waarmee u digitaal kunt bijdragen aan de collecten.
 • Het bezoek aan het toilet in de kerk (liever niet!) toegestaan (tenzij in noodgeval/calamiteit) graag hierin uw verantwoordelijkheid nemen.
Na de dienst
 • De coördinatoren geven aanwijzingen wie de kerkzaal mogen verlaten. Blijft u op uw plek zitten tot u mag vertrekken.
 • Bezoekers worden verzocht de buitenruimte van het kerkgebouw zo spoedig mogelijk te verlaten. Samenscholing is dus niet toegestaan.
En nog dit:
 • Wanneer u moet hoesten of niezen doe dit in uw elleboog of gebruik een tissue of zakdoek.
 • Er zijn minimaal drie leden van het BHV team aanwezig in iedere kerkdienst.
 • In geval van calamiteiten vervallen door omstandigheden de gebruiksregels van dit huidige gebruiksplan.
 • Er wordt gebruik gemaakt van de nooduitgangen. U volgt dan de instructies van de (BHV) coördinatoren op.
Bezoekwerk:

Het bezoekwerk zal weer kunnen plaatsvinden, mits conform de regels van het RIVM https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19

Als bezoekend kerkenraadslid of gemeentelid (bijv. HVD ouderen bezoek) en ook als bezoek ontvangend gemeentelid geldt:
 • Voor het bezoek telefonisch of schriftelijk afstemmen of bezoek gewenst is
 • Zelf geen klachten (zie RIVM)
 • 1,5 meter afstand houden
terug