Coronacrisis Coronacrisis
Woensdag 25 november 2020

Naar aanleiding van de persconferentie van het kabinet, van dinsdag 17 november 2020 heeft de kerkenraad het volgende besloten: Met ingang van zondag 29 november worden er weer 60 gemeenteleden uitgenodigd in de eredienst. De slotzang wordt weer door de gehele gemeente gezongen, de andere zangmomenten worden door een zanggroepje verzorgd.

Omdat er daarna toch weer zorgen zijn ontstaan over het feit dat de besmettingen niet verder dalen (en zelfs dreigen weer iets op te lopen), heeft het moderamen in aanvulling van het bovenstaande besloten dat in Drievliet om de week in de middag 30 gemeenteleden uitgenodigd. Gemeenteleden die zorgen of bezwaren hebben met grotere aantallen kunnen voor die dienst worden uitgenodigd.

De belangrijkste gedragsregels (deze blijven onveranderd):
  • Houd u aan de anderhalve-meter regel;
  • Volg de aanwijzingen van de verantwoordelijken/leidinggevenden op;
  • Kom nooit onaangekondigd of als u geen uitnodiging hebt ontvangen;
  • Draag, behalve als u op uw plaats zit, een mondkapje;
  • Maak gebruik van de aanwezige ontsmettingsmiddelen;
  • Wilt u een uitnodiging voor kerkdiensten bezoeken, meld u dan aan bij Lenny van Antwerpen (ikwilnaardekerk@rondzes.nl, voor de Ichthuskerk) of Arie Steehouwer (ikwilnaardekapel@rondzes.nl, voor de Immanuëlkapel);
  • Heeft u, of een van huis huisgenoten, klachten die op een mogelijke COVID-19-besmetting wijzen: kom dan niet en meldt u af!.
Documenten met detail-uitwerkingen (mogelijk nog niet helemaal bijgewerkt tot de laatste stand van zaken):

Gebruiksplan Ichthuskerk
Gebruiksplan Immanuëlkapel
Winterwerk Drievliet
Winterwerk Oostendam
 
terug