Welkom Welkom
U bevindt zich op de huispagina van de Hervormde gemeente binnen de Protestante Kerk in Nederland (PKN) te Ridderkerk, wijkdelen Drievliet en Oostendam. Op deze pagina vindt u allerlei aankondigingen, o.a. van komende kerkdiensten en verenigingsavonden. Ook kunt u hier actuele en opgeslagen kerkdiensten luisteren. Het is daarbij mogelijk om onze betrekkingen met buitenlandse relaties door te lezen. We zouden het fijn vinden als u één of meerdere van onze diensten komt bezoeken. Hartelijk welkom!
 
Dagelijks Woord Dagelijks Woord

 
Coronacrisis Coronacrisis
Ridderkerk, juni 2020,
Beste gemeenteleden. Plotseling waren we verstoken van de zondagse erediensten. Het coronavirus heeft grote invloed op het kerkelijk leven gekregen. We mogen dankbaar zijn dat de Heere onze gemeente gespaard heeft. Weliswaar kregen enkele gemeenteleden (vermoedelijk) deze nieuwe, enge ziekte (vaak is er niet getest, dus geen zekerheid), maar we zijn allemaal wel gespaard. Nu de regering per 1 juli weer meer vrijheden biedt mogen we als gemeente daar ook dankbaar en blij gebruik van maken. Wilt u kerkdiensten bijwonen, laat u ons dat dan weten door u aan te melden (eenmaal aanmelden is voldoende). In het stukje onder "Lees meer" kunt u vinden hoe dat kan. Gezien de capaciteit van onze kerkgebouwen blijven de diensten beperkt tot ongeveer 100 deelnemers. We hopen en bidden dat God Zijn Woord wil zegenen als we dat uitgelegd krijgen. Om het met de dichter van Ps. 84 te zeggen: Mijn ziel verlangt, ja, bezwijkt zelf van verlangen naar de voorhoven van de Heere!
De kerkenraad van wijk Drievliet-Oostendam
 
lees meer »
 
Uitzendingen via internet Uitzendingen via internet
Al onze kerkdiensten worden, met beeld en geluid, uitgezonden via internet.
 
lees meer »
 
Prikbord Prikbord
Voor actuele mededelingen, zie het prikbord.
 
Centraal gecoördineerde gesprekskringen Oostendam Centraal gecoördineerde gesprekskringen Oostendam
In oktober beginnen de gesprekskringen weer in Oostendam. De startavond van de kringen is D.V. 15 oktober. In het bijgaande stuk leest u meer over wat/hoe/waar en wanneer.
 
lees meer »
 
Vragen over het geloof? Vragen over het geloof?
Heeft u vragen over het Christelijk geloof of over de kerk? Mail dan naar vragenoverhetgeloof@rondzes.nl.
 
Ledenadministratie Ledenadministratie
Bent u lid van de gemeente en bent u verhuisd, of is uw mobiele nummer of email-adres veranderd? Log dan in en kies vervolgens "Mutatie persoonlijke gegevens" onder "Mijn Rondzes" en stuur op die manier de gewijzigde gegevens naar onze (leden)administratie.
 
Facebook Facebook
Voor actualiteiten verwijzen wij u naar onze facebook-groep: https://www.facebook.com/groups/Rondzes.
 
Privacy Privacy
Wij gaan zorgvuldig om met uw en onze privacy. Hoe wij dat doen leest u in het volgende privacydocument.
 
Beleid en organisatie Beleid en organisatie
Wilt u meer weten over wie wij zijn en hoe onze gemeente is georganiseerd? Leest u dan het beleidsplan, zoals dat is vastgesteld op de kerkenraadsvergadering van 9 oktober 2019.